The Sirius

The Sirius (Tháp A4) là tòa tháp được triển khai bán hàng đầu tiên và giá bán tốt nhất của dự án Astral City. Tháp The Siurius gồm có 789 căn hộ, 19 căn Shophouse và 15 căn Officetel.

TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City
Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

TẦNG 14 VÀ TẦNG 28

TẦNG 15,16,29,30