The Rigel

Tháp The Rigel gồm 630 căn hộ, 11 căn Shophouse và 28 căn Officetel.

Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

TẦNG ĐẶT BIỆT (TẦNG 14 VÀ TẦNG 28)