Tổng thể dự án Astral City

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1

phuong thuc thanh toan chuan - astralcity
phuong thuc thanh toan chuan – astralcity

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2

phuong thuc thanh toan linh hoat - astralcity
phuong thuc thanh toan linh hoat – astralcity

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHANH

phuong thuc thanh toan nhanh - astralcity

phuong thuc thanh toan nhanh - astralcity
phuong thuc thanh toan nhanh – astralcity

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÓ VAY NGÂN HÀNG

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:

1) Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho toàn bộ Khách hàng thực hiện Đăng ký nguyện vọng tìm hiểu thông tin Bất động sản giao dịch thành công sản phẩm thuộc dự án Astral
City và hoàn tất thanh toán đủ 50.000.000 đồng/ 01 suất đăng ký nguyện vọng tìm hiểu thông tin Bất động sản. Đồng thời tiến tới hoàn tất việc ký
Hợp đồng tư vấn và thực hiện thanh toán đủ 100% giá trị thanh toán đợt 01 theo quy định của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings.
2) Thời gian áp dụng:
Chương trình có hiệu lực áp dụng kể từ ngày chính thức ra mắt dự án cho
đến khi có thông báo mới thay thế.

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN:

1) Phương thức thanh toán:

Đợt PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN
VỐN TỰ CÓ NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN GHI CHÚ
Đăng ký Ngay khi ký Phiếu xác nhận 50.000.000Đ
1 Ngay khi ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) 15.0%
2 Trong vòng 03 tháng kể từ ngày đến
hạn ký HĐTV.
20%
3 Trong vòng 06 tháng kể từ ngày đến
hạn ký HĐTV.
5.0% Hoàn thành phần
móng
4 Trong vòng 09 tháng kể từ thời điểm
đến hạn ký HĐTV.
20% Hoàn thành đổ bê
tông sàn tầng 10
5 Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm
đến hạn ký HĐTV.
5.0% Hoàn thành đổ bê
tông sàn tầng 20
6 Trong vòng 15 tháng kể từ thời điểm
đến hạn ký HĐTV.
25% Hoàn thành đổ bê
tông sàn tầng 30
7 Thông báo về việc ký HĐMB/Văn Bản
Chuyển Nhượng HĐMB.
5.0% Dự kiến Quý
2/2022
8 Cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định. 5.0%
TỔNG CỘNG 30.0% 70.0%
Tổng giá trị Hợp đồng chưa bao gồm 2% Phí bảo trì.

2) Nội dung chương trình

a) Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% đến thời điểm bàn giao căn hộ tối đa không quá 24 tháng kể thời điểm ngân hàng chính thức giải ngân đợt đầu tiên. Khách hàng nhận chuyển nhượng chỉ được hỗ trợ lãi suất trên phần thời gian còn lại của chương trình hỗ trợ.

b) Phí trả nợ trước hạn:
Khách hàng được Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất. Phí trả nợ trước hạn chỉ được áp dụng đối với khách hàng ký Hợp đồng tư vấn lần đầu tiên và trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.
Trước khi kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings sẽ thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30
ngày. Nếu khách hàng trả nợ trước hạn sau ngày kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất thì Khách hàng sẽ không hỗ trợ phí trả nợ trước hạn.

c) Khách hàng được ân hạn gốc trong suốt thời gian được hỗ trợ lãi suất. Khách hàng nhận chuyển nhượng sẽ được hỗ trợ ân hạn gốc trên thời gian còn lại của chương trình.

3) Quy định của chương trình:

Đối tượng khách hàng áp dụng: Chương trình chỉ áp dụng đối với các Khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay của ngân hàng tài trợ. Khách hàng có trách nhiệm liên hệ và làm việc với Ngân hàng trước khi chọn chương trình hỗ trợ tài chính.
Chỉ áp dụng đối với các ngân hàng có ký liên kết hỗ trợ lãi suất.
Chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ không có hiệu lực khi Khách hàng và Ngân hàng không đảm bảo thời gian thanh toán theo quy định.

4) Chế tài xử lý:

Trong trường hợp khách hàng đã chọn chương trình hỗ trợ tài chính mà không chứng minh được năng lực tài chính vì bất cứ lý do gì dẫn đến chương trình hỗ trợ tài chính không thực hiện được thì Khách hàng phải thanh toán bằng vốn tự có theo quy định.
Trường hơp khách hàng đã thực hiện ký Hợp đồng tư vấn mà không tiếp tục thực hiện giao dịch thì sẽ thực hiện theo điều khoản thanh lý/phạt theo quy định trong hợp đồng tư vấn đã ký.

XEM THÊM:

Tổng quan dự án Astral City
Mặt bằng dự án Astral City
Tiện ích dự án.