Tổng thể dự án Astral City

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

Đợt Thanh Toán Ngày thanh toán Số tiền thanh toán % Tích lũy
Phí Đăng Ký Ký phiếu Lựa Chọn Ký Kết Hợp Đồng Đặt Cọc (“Phiếu Lựa Chọn”) 50.000.000 VND  
Đợt 1 Ký Hợp Đồng Đặt Cọc
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Phiếu Lựa Chọn
15%
Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT
(Đã Bao Gồm 50.000.000 VNĐ Phí Đăng Ký)
15%
Đợt 2 THANH TOÁN ĐỢT 2
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 1
5% 20%
Đợt 3 THANH TOÁN ĐỢT 3
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 2
5% 25%
Đợt 4 Ký Hợp Đồng Mua Bán
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 3
5% 30%
Đợt 5 THANH TOÁN ĐỢT 5
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 4
5% 35%
Đợt 6 THANH TOÁN ĐỢT 6
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 5
5% 40%
Đợt 7 THANH TOÁN ĐỢT 7
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt Đợt 6
5% 45%
Đợt 4  Thông báo Bàn Giao Nhà 70% +2% Phí bảo trì 95%
Đợt cuối Khi bàn giao Sổ Hồng 5% 100%

XEM THÊM:

Tổng quan dự án Astral City
Mặt bằng dự án Astral City
Tiện ích dự án.